Бусад | Nov 4 2021 1:07PM
800,000₮ - 1,000,000₮
Компани бүхийл баримт албан бичгийн систем, журам болон стандарт үүсгэх

30 хоног | Санал өгсөн(3)


Компани үйл явц, үйл ажиллагаа, ажлын урсгал, гүйцэтгэх ажил, тоо баримт, стандарт тодорхойлолт, статистик анализ, мэдээл тоо баримтын дүрслэл, алба хоорондын мэдээллийн солилцоо, зохицуулалт ба харилцан уялдаа холбоо, инноваци гэх зүйлүүдэд баримт болон албан бичгийн систем, журам ба стандарт үүсгэхэд хамтран ажиллаж зөвлөх.

# тооцоолох # зохион байгуулах # ажил гүйцэтгэх # сэтгэн бодох чадвар # бүтээлч сэтгэлгээтэй # Асуудал шийдвэрлэх # бие дааж ажиллах # хурдан шуурхай
Хавсралт