Орчуулга, шивэх | Oct 22 2021 5:11PM
100,000₮ - 150,000₮
7 хоног аман орчуулга хийх, бизнес уулзалтанд орчуулга солонгос хэл

7 хоног | Санал өгсөн(0)


БНСУ-с ирэх зочид гийчдийн хүлээн авалт, Улаанбаатар хот болон бусад газар танилцуулах, бизнес уулзалтанд солонгос хэлнээс орчуулга хийх 7 хоногийн ажил санал болгож байна, Ажлын хөлсийг тохиролцоно.

# мэргэжлийн үг, хэллэгүүдийг мэддэг # ярианы чадвартай # ажил мэргэжлийн ёс зүйтэй
Хавсралт