Сургалт, боловсрол | Dec 16 2022 9:05AM
200,000₮ - 300,000₮
Гэрийн, online ангил хэлний ярианы багш

30 хоног | Санал өгсөн(0)


ангил хэлний ярианы чадвар өндөртэй, (native) хүнтэй цаг товлоод тогтмол ярилцлага хийнэ, зааварчилгаа, зөвөлгөө авч тохирсон хөтөлбөрийн дагуу хичээллэг сонирхолтой байгаа

Хавсралт