Эхлэх / Бидний тухай

Бидний тухай


Task.mn нь Ажил захиалагч болон Ажил гүйцэтгэгч 2 талыг холбосон гүүр систем юм. Энэхүү системээр дамжуулан цахим гэрээ байгуулах, төлбөр тооцоо хийх, ажлын гүйцэтгэлийг хянах мөн үнэлэх зэрэг бүх үйлдлийг онлайн буюу цахимаар хийх боломжийг олгодог.

Найдвартай бөгөөд чанартай гүйцэтгэгчийг сонгох болон ажлын гүйцэтгэлийг сайжруулах зорилгоор бид үнэлгээний систем оруулж өгсөн. Ингэснээр өндөр үнэлгээтэй гүйцэтгэгч нарыг олох боломжийг захиалагчид олгох болно.
Уг системийг Юу Эн Ай Ти ХХК хийж байна.

+3300

бүртгэлтэй хэрэглэгч

+400

захиалсан ажил