Өөрийн

TACK.MH Beta хувилбар

Яагаад TASK.MN сонгох вэ?

Ажлын хайлт

Хот, хөдөө орон нутгийн ажил/төслүүдийг бүгдийг нэг дороос хайх


Аюулгүй байдал

Харилцагчдын хооронд дундын дансанд мөнгө байршина. Ажил/төслийг дуустал эсвэл цуцлагдах хүртэл мөнгө хаашаа ч хөдлөхгүй.

Кареер өсгөх

Таны ажил/төслийн гүйцэтгэлд харилцагчид тань үнэлгээ өгнө. Үнэлгээ өндөр байх тусам дараагийн ажил/төслүүдийг хурдан олох боломжтой

Сайн гүйцэтгэгч

Хэрэв та бусдаар ажил/төсөл хийлгэх гэж байгаа бол өндөр үнэлгээтэй хэрэглэгчээр хийлгэвэл хамгийн найдвартай байх болно


Ажлын төрлүүд